top of page

2020년 10월11일 (일요일) '입보리행론 6장’

라마글렌 마이트리야상가라마글렌 법문- 줌으로Maitreya Sangha Tara House- October 11, 2020 (Sunday)

Lama Glenn Dharma Talk - Zoom


“Bodhicaryāvatā Chapter 6”
조회수 76회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Comments


bottom of page